Vänligen läs våra allmänna villkor nedan innan du beställer varor och tjänster från Washaway. Allmänna villkor för användande av de produkter och tjänster som Washaway AB, 559123-6806 tillhandahåller.

 

3 BETALNINGSVILLKOR & RUT

3.1 Aktuellt pris för Tjänsten anges i Appen.

3.2 Priser är angivna inklusive moms om inget annat anges.

3.3 Kunden debiteras vid varje beställningstillfälle av Tjänsten.

3.4 Betalning sker i samband med beställning av Tjänsten.

3.5 Misslyckas betalning informeras Kunden. Vid misslyckad betalning genomförs ej beställningen och således även Tjänsten.

3.6 Accepterade betalningsmedel inkluderar bank- eller kontokort från Visa, Mastercard och American Express. Checkar eller kontanter accepteras ej som betalningsmedel.

3.7 Betalning sker via Washaways samarbetspartner Stripe. Stripe krypterar kommunikation med industristandarden Secure Socket Layer. Detta innebär att kortinformationen endast är synlig för kortföretaget och Kunden. Washaway erhåller endast ett referensnummer som kan nyttjas i kommunikationen med Stripe.

3.8 Washaway tvättar allt som Kunden lämnar in, om inte annat framgår av ordern och äger rätten att efterdebitera Kunden via betaltjänsten Stripe om Kunden överskrider den avtalade kvantiteten på inskickat gods eller eller om inskickat gods på annat sätt inte motsvarar den avtalade beställningen som kund har angett i Appen. Kunden är ersättningsskyldig för mellanskillnaden mellan Kundens angivna beställning och underleverantörens bedömning av vad Kunden lämnar in.

3.9 Om Kunden anger att RUT-avdrag önskas på köpet betalar Kunden vid köp tvättkostnaden minskat för RUT-avdrag (25% för närvarande). Washaway äger rätten att administrera RUT-avdrag för Kundens räkning i förhållande till Skatteverket med hjälp av Kundens personnummer. 

4.0 För det fall Skatteverket ger avslag för RUT-avdraget blir kunden skyldig att betala motsvarande belopp till Washaway, genom att Washaway fakturerar eller på annat sätt debiterar kunden direkt.