Privatlivspolitik – Behandling af personoplysninger

1. Dataansvar

Lagkagehuset A/S er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger, som nærmere beskrevet nedenfor.

2. Oprettelse af og log-in til brugerprofil

I forbindelse med oprettelse af din brugerprofil behandler vi følgende personoplysninger om dig:

"Mobilnummer" med henblik på oprettelse af brugerprofil og efterfølgende log-in.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er i den forbindelse forfølgelsen af vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser består i, at Derudover kan du selv vælge at tilknytte en række yderligere personoplysninger ved tilmelding. Sådanne yderligere personoplysninger benyttes som nærmere beskrevet i denne Privatlivspolitik.

3. Fordelsprogram

I forbindelse med tilmelding til fordelsprogrammet og den efterfølgende administration af fordele i fordelsprogrammet behandler vi følgende personoplysninger om dig til følgende angivne formål (forudsat at du har givet os nedenstående personoplysninger):

 1. "Navn" med henblik på at kunne identificere dig i butikken på baggrund af bestilling
 2. "Mobilnummer" med henblik på at identificere dig og at kunne komme i kontakt med dig, og for at identificere dig for andre brugere af vores app, så de har mulighed for at give dig en gave igennem app’en.
 3. "E-mailadresse" med henblik på at kunne komme i kontakt med dig, herunder bl.a. med henblik på at notificere om ændringer i fordelsprogrammet og vilkår (forudsat at kunden har tilknyttet en e-mailadresse til sin brugerprofil)
 4. "Information omkring gyldigt studie-ID" med henblik på administration af eventuelle studierabatter.
 5. "Fødselsdato" med henblik på verifikation i tilfælde af serviceopkald fra kunden
 6. "Tildelte værdikuponer" med henblik på administration af fordele og rabatter i fordelsprogrammet
 7. "Betalingskortoplysninger" med henblik på identifikation af køb, således at vi kan vise købshistorik og administrere fordele i fordelsprogrammet
 8. "Købshistorik", herunder bl.a. oplysninger om beløbsstørrelser, antal og type af købte varer samt det aggregerede handlede beløb (før bonus frigives). Der vises også kvitteringer for køb (i butik og app). Dette sker med henblik på administration af fordele i fordelsprogrammet, herunder muligheden for at du kan optjene gratis kaffe mv. ("Bonuskaffe") eller brød mv. ("Bonuskøb") baseret på dine tidligere køb. Dine oplysninger benyttes også, så vore ansatte i butikkerne i forbindelse med køb i en butik kan tilbyde dig rabatter, bonusser, værdikuponer, m.v.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er enten (1) databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eftersom vores behandlinger er nødvendige for gennemførelsen og opfyldelsen af den aftale, som du indgår med os, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af vores aftale, eller (2) forfølgelsen af vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser består i, at

4. Målrettet markedsføring

Ved din tilmelding til Lagkagehusets fordelsprogram kan du samtykke til, at vi må behandle nedenstående personoplysninger om dig henblik på at analysere, hvilke produkter og services du kunne have interesse i, så vi kan fremsende relevante og målrettede tilbud, rabatter, værdikuponer/vouchers, nyhedsbreve m.v. til dig på baggrund af en sådan analyse.
Forudsat at du har givet os nedenstående personoplysninger, behandler vi følgende personoplysninger om dig i forbindelse med ovenstående behandlingsaktivitet:

 1. "Navn"
 2. "Fødselsdato"
 3. "Mobilnummer"
 4. "E-mailadresse"
 5. "Notifikation/meddelelse" fra en butik du har handlet i
 6. "Købshistorik"

Retsgrundlaget for ovenstående behandling er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b, hvis du samtykker til denne behandling i markedsføringsmæssig sammenhæng. Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke ved at sende dit mobilnummer til support@lagkagehuset.dk som nærmere specificeret i pkt. 3.5 i ”Vilkår og Betingelser” eller framelde dit samtykke til målrettet markedsføring.

Endvidere benytter vi også "Notifikation/meddelelse" fra en butik du har handlet i, din ”Købshistorik” og ”Betalingskortoplysninger” så vore medarbejder i butikkerne kan give dig tilbud, værdikuponer m.v. i forbindelse med køb.

5. Online køb

I forbindelse med bestilling og køb af produkter (kaffe, brød mv.) via applikationen og/eller brug af kaffeklippekortet, jf. pkt. 6, indsamler og behandler vi nedenstående personoplysninger om dig til følgende angivne formål:

 1. "Navn" med henblik identifikation og gennemførelse af køb
 2. "Mobilnummer" med henblik på at kunne kontakte dig omkring afhentning af køb og levering af servicemeddelelser
 3. "E-mailadresse" med henblik på at kunne kontakte dig omkring afhentning af køb
 4. "Information omkring gyldigt studie-ID" til brug for udregning af evt. studierabat.
 5. "Geografiske data" med henblik på bestilling, køb og afhentning af varer i nærmeste butik
 6. "Betalingskortoplysninger" med henblik på gennemførelsen af købet
 7. "Købshistorik" med henblik på brug af kaffeklippekort og udløsning af evt. bonusser og rabatter.
Retsgrundlaget for disse behandlinger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, eftersom vores behandlinger er nødvendige for gennemførelsen og opfyldelsen af den aftale, som du indgår med os, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af vores aftale.

6. Produktoptimering

Vi benytter nedenstående personoplysninger som led i (1) optimeringen af vores varesortiment, (2) til udviklingen af nye varer og produkter, samt (3) til forbedring af applikationen for at optimere brugeroplevelsen (fx udbedring af fejl og tilpasning af software design). I forbindelse med ovenstående behandler vi følgende personoplysninger om dig (forudsat at du har givet os nedenstående personoplysninger):

 1. "Notifikation/meddelelse" fra en butik du har handlet i indeholdende bl.a. tilbud på varer
 2. "Købshistorik", herunder bl.a. oplysninger om beløbsstørrelser, antal og type af købte varer, det aggregerede handlede beløb (før bonus frigives) og anvendte bonusser og rabatter (gratis kaffe eller brød). Der vises også kvitteringer for køb (i butik og app).
Retsgrundlaget for denne behandling er forfølgelsen af vores legitime interesse, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser der forfølges ved behandlingen er, at vi kan få forståelse og indblik i de potentielle optimerings- og udviklingsmuligheder for vores varesortiment samt eventuelle forbedringstiltag for vores applikation med henblik på at forbedre din brugeroplevelse.

7. Statistik

Vi omdanner også nedenstående personoplysninger til statistik, hvorefter de aggregerede data (den statistiske information) benyttes til forbedring af applikationen for at optimere brugeroplevelsen (fx udbedring af fejl og tilpasning af software design). Derudover benytter vi de statistiske data henblik på udvikling og forbedring af butikker, varesortiment, tilbud og øvrige forretningsmæssige tiltag, som vi stiller til rådighed for vores kunder. Forudsat at du har givet os nedenstående personoplysninger, behandler vi følgende personoplysninger om dig i forbindelse med ovenstående behandlingsaktivitet:

 1. "Fødselsdato"
 2. "Information omkring gyldigt studie-ID"
 3. "Tildelte værdikuponer"
 4. "Geografiske data"
 5. "Købshistorik", herunder bl.a. oplysninger om beløbsstørrelser, antal og type af købte varer, det aggregerede handlede beløb (før bonus frigives) og anvendte bonusser og rabatter (gratis kaffe eller brød)
Retsgrundlaget for omdannelsen til statistik er baseret på forfølgelsen af vores legitime interesser, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Vores legitime interesser der forfølges ved behandlingen er:

8. Sletning af personoplysninger

Vi sletter eller anonymiserer alle dine personoplysninger senest 24 måneder efter din sidste aktivitet i fordelsprogrammet, jf. også pkt. 8.2. Hvis du opsiger dit medlemskab af fordelsprogrammet (og lukker din konto) eller tilbagetrækker dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, sletter eller anonymiserer vi dine personoplysningerne hurtigst muligt og senest 1 måneder efter opsigelsen af medlemskabets ikrafttræden henholdsvis datoen for tilbagetrækning af samtykket. Personoplysninger der relaterer sig til køb af produkter og services vil dog blive opbevaret i overensstemmelse med de bogføringsmæssige krav hertil (hvilket er 5 år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører), hvorefter personoplysningerne vil blive slettet eller anonymiseret.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelseslovgivningen nogle rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, jf. pkt.12.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Du kan også altid trække dit samtykke tilbage, hvis vores behandling af dine personoplysninger baserer sig på dette (dog uden at dette påvirker lovligheden af vores behandling forud for tilbagetrækningen). Vi vil behandle alle anmodninger hurtigst muligt og i henhold til gældende ret.

10. Kategorier af modtagere

Følgende kategorier af modtagere vil i forbindelse med behandlingen modtage dine personoplysninger:

11. Sikkerhed

Vi gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 32 for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til risiciene ved de behandlingsaktiviteterne, såsom hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring eller uautoriseret videregivelse af eller adgang til personoplysninger, der er transmitteret, opbevaret eller på anden måde behandlet, og som navnlig kan føre til fysisk, materiel eller immateriel skade, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for kundens rettigheder og frihedsrettigheder.

12. Cookies

Vi benytter cookies på vores hjemmeside og vores App, og vi udveksler cookies med tredjeparterne Facebook, Instagram, Microsoft, Pinterest, Youtube og Google. Cookies er en lille tekstfil, der lagres på din enhed ved brug af vores app/hjemmeside. Cookies er uskadelige og indeholder ikke virus. Vi benytter cookies til at forbedre oplevelsen for dig i vores Lagkagehuset+ App. Derudover sender visse tredjeparter cookies, som benyttes til statistik og markedsføring. Dette drejer sig om: Facebook, Instagram, Microsoft, Pinterest, Youtube og Google.

13. Klagemuligheder

Hvis du ønsker at klage over Lagkagehusets behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Lagkagehuset direkte på support@lagkagehuset.dk, og også kontakte Datatilsynet: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300, København K, telefonnummer: +45 33 19 32 00, e-mail: dt@datatilsynet.dk